Witamy na naszych stronach!

Zapraszamy wszystkich Rzeczników Konsumentów do zapoznania się ze Statutem naszego Stowarzyszenia i zadeklarowanie swojego członkostwa.
Bliższych informacji udzielają członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia »
Deklaracja Członkowska »

Aktualności:

21 czerwca 2018

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy! Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk drugi tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2018 nr 2

13 czerwca 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do Katowic na organizowaną w dniach 28.02-01.03.2019 r. we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach międzynarodową konferencję naukową pod tytułem: Dochodzenie roszczeń konsumenckich w praktyce. VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia instytucji Rzecznika Konsumentów. Podczas konferencji będzie miała miejsca uroczysta kolacja połączona z galą 20-lecia instytucji Rzecznika Konsumentów. Aby udział w konferencji Koleżanek i Kolegów był możliwy podejmujemy starania, aby był on nieodpłatny lub też koszty zostały maksymalnie zminimalizowane.

Zatem zarezerwujcie sobie już termin w kalendarzach. Niebawem przekażemy szczegółowe informacje.

Pozdrawiamy.

28 maja 2018

Zmiana programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu program Walnego Zebrania Członków zostaje poszerzony o punkt Wybór Członka Zarządu. Nadto przypominamy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 13.00 - I termin i godz. 13.30 - II termin.


Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017
5. Wybór członka zarządu
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie zebrania


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

30 kwietnia 2018

Walne Zebranie

Szanowne Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 13.00 - I termin i godz. 13.30 - II termin.


Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

19 kwietnia 2018

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2018 nr 1

31 marca 2018

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018 r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

-Charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone przez nie usługi
-Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi
-Problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów
-Ograniczenia (nakazy, zakazy) dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości wynagrodzenia za usługi finansowe
-Wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych
-Wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych
-Nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe
-Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe

-Prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja do dnia 10 kwietnia 2018r. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej.

Rejestracja: https://konferencjafinansowawroclaw2018.konfeo.com/pl/groups

01 lutego 2018

Szanowni Państwo powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów!

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie pn.: "Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego", która odbędzie się w Krakowie w dniach 1 -2 marca 2018 r.

Patronat nad Konferencją objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Chochół

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie wpływu norm prawnych i etycznych na system ochrony konsumentów i wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów oraz przedsiębiorców.

Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów. Dlatego też swój udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

Mamy nadzieję, że Państwa udział w tym wydarzeniu będzie możliwy.

Szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w zgłoszeniu.

Aktualny program dostępny po kliknięciu banneru informującego o konferencji.

W imieniu organizatorów

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy

04 października 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów - członkowie Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na trzydniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów, będących członkami Stowarzyszenia, pt. „Prawo cywilne - zobowiązania” połączone z warsztatami z zakresu m.in. klauzul niedozwolonych w umowach o sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego, które poprowadzi prof. fr. hab. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W warsztatach uczestniczyć będą także przedstawiciele niektórych przedsiębiorstw skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia.

Termin: 25-27.10.2017 r.

Miejsce: Hotel Glorietta, Aleja Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Cel: Podczas szkolenia zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego - zobowiązania. Szkolenie połączone jest z warsztatami z zakresu m.in. klauzul niedozwolonych w umowach o sprzedaż energii elektrycznej, paliwa gazowego i usług telekomunikacyjnych.

Forma: wykład, warsztaty oraz dyskusja.

Sposób zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu do dnia 10 października 2017 r.
Lista miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają rzecznicy konsumentów będący członkami stowarzyszenia oraz nie posiadający zaległości w składkach członkowskich. O zakwalifikowaniu udziału w szkoleniu decydują organizatorzy.

Koszt szkolenia: 100,00 zł brutto. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, a także koszty noclegu z 25/26.10.2017 i 26/27.10.2017 r. (nocleg w Hotelu Glorietta lub Energetyk – w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń) oraz wyżywienie (kolacja 1 dnia, śniadanie, obiad i kolacja 2 dnia oraz śniadanie 3 dnia). O miejscu zakwaterowania uczestnika organizatorzy poinformują e-mailem na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie będą brali udziału w szkoleniu, a zechcą wziąć udział w uroczystej kolacji w dniu 26.10.2017 r. prosimy o kontakt z organizatorami.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

20 czerwca 2017

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy (podwójny) tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury. Zapewniamy Was zarazem, że niezależnie od tego czy będzie on współfinansowany ze środków zewnętrznych, czy też nie, będziemy starać się na bieżąco go wydawać.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania Waszych publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników UOKiK 2017 nr 1-2

8 maja 2017

Walne Zebranie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 16.30 - I termin i godz. 17.00 - II termin.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2016.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2016.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

19 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego "REK-FIN", Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji "MERCATUS ET CIVIS" uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.:"Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy", która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
- Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura.
- Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta.
- Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku.
- Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych.
- Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych.
- Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Konferencja będzie to okazją do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Szczegóły: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Zaproszenie

18 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Uprzejmie informuję, że dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. "Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego", które miało odbyć się w Tarnowie w dniach 20-21 kwietnia 2017r. zostało z przyczyn niezalenych od organizatorów odwołane.

05 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. „Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia. Lista miejsc ograniczona. Pierwszeństwo maja osoby uczestniczące w pierwszej części szkolenia.

Termin szkolenia: 20-21 kwietnia 2017 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28 A, 33 - 100 Tarnów

Cel: Podczas szkoleń zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego, księga druga, regulujące kwestie własności i innych praw rzeczowe oraz zarys prawa spadkowego. Jest to drugie spotkanie z cyklu trzech przewidzianych szkoleń dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów. Uczestnicy szkolenia po każdej z edycji, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły w załączanej informacji i formularzu zgłoszeniowym.

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz
Zaproszenie

05 stycznia 2017

Szanowni Państwo, Powiatowi i Miejscy Rzecznicy Konsumentów

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim pn.: "Prawa konsumentów w teorii i praktyce", w Katowicach, w dniach 23-24 luty 2017 r.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Pan Marek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Celem konferencji będzie: omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów, wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skuteczne te ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń.

Konferencja ma za zadanie: integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów.
Dlatego też swój udział zapowiedzieli przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11B, aula nr 7.

Szczegóły na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Agenda
Formularz zgłoszeniowy

30 grudnia 2016

Szanowni Państwo.

uprzejmie informujemy zainteresowane osoby, że od dnia 01.01.2017 r. ulegnie zmianie adres siedziby Stowarzyszenia. Aktualnym adresem będzie: ul. Józefa Piłsudskiego 28A, 33-100 Tarnów.

06 grudnia 2016

Szanowni Państwo.

Informujemy, że wszystkie osoby które zgłosiły się na dwudniowe szkolenie organizowane w Tarnowie przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w dniach 8-9.12.2016 r. dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów nt. "Prawo cywilne częœć I - kodeks cywilny księga pierwsza", które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski, zostały na nie zakwalifikowane.
Do zobaczenia na szkoleniu.

22 listopada 2016

Przedłużono termin składania zgłoszeń na szkolenie w dniach 8-9.12.2016 r.

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze miejsca na dwudniowe szkolenie organizowane w Tarnowie przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w dniach 8-9.12.2016 r. dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów nt. Prawo cywilne część I - kodeks cywilny księga pierwsza, które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jak zaznaczono wcześniej Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przewiduje ponadto prezentację konsumenckiego portalu edukacyjnego.

Zgłoszenia proszę dokonywać na formularzu zgłoszeniowy podanym we wiadomości z dnia 14.11.2016 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 25.11.2016 r. godz. 14.00.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu.

16 listopada 2016

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk trzeci tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury. Zapewniamy Was zarazem, że niezależnie od tego czy będzie on współfinansowany ze środków zewnętrznych, czy też nie, będziemy starać się na bieżąco go wydawać.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania Waszych publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników UOKiK 2016 nr 3

14 listopada 2016

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. „Prawo cywilne część I – kodeks cywilny księga pierwsza”, które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przewiduje ponadto prezentację konsumenckiego portalu edukacyjnego. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia.

Termin szkolenia: 8 - 9 grudnia 2016 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28 A, 33 – 100 Tarnów

Cel: Podczas szkoleń zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego, część ogólna i prawo spadkowe. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu trzech przewidzianych szkoleń dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów. Pierwsze obejmuje zakres do przedawnienia roszczeń włącznie. Uczestnicy szkolenia po każdej z edycji, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Forma: wykład, dyskusja.

Sposób zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu do dnia 21 listopada 2016 r.

Koszt I etapu szkolenia: 250,00 zł. Cena szkolenia nie obejmuje kosztu noclegu oraz wyżywienie. Istnieje możliwość zakwaterowanie w Hotelu Kantoria, zainteresowanych odsyłamy pod adres recepcja@kantoria.pl lub tel: 14 652 29 33.

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie, harmonogram

27 października 2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Krajowa Rada Komornicza zwróciła się do naszego Stowarzyszenia z propozycją współpracy w wydarzeniu: VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych (Dzień Otwarty) - 22.11.2016 r.
W tym roku Dzień Otwarty odbędzie się pod hasłem "Nie unikaj komornika".

Inicjatywa ta, wzorem lat ubiegłych, ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu egzekucji sądowej poprzez udzielanie osobom zainteresowanym informacji oraz porad związanych z zasadami prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Tego dnia w kancelariach komorniczych w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać praktyczną wiedzę na temat roli komorników w obrocie gospodarczym, a także konsekwencji jakie za sobą niesie egzekucja komornicza. Dłużnicy i wierzyciele będą mogli dowiedzieć się jakie mają prawa oraz uzyskać informacje na temat zasad postępowania w sytuacji kiedy do drzwi zapuka komornik.

Krajowa Rada Komornicza wyszła z propozycją, aby w dniu 22.11.2016 roku lub w dni poprzedzającym ww. wydarzenie (do uzgodnienia) komornicy mogliby pełnić dyżury przy powiatowych i miejskich rzecznikach konsumentów. W celu promocji wydarzenia zostaną do Państwa przesłane stosowne plakaty promujące to wydarzenie.

Nadmieniamy, że Krajowa Rada Komornicza podkreśla, że niewątpliwie współpraca z rzecznikami konsumentów podniesie rangę tego wydarzenia, powodując, iż cieszyć się ono będzie jeszcze większym zainteresowaniem społecznym.

Za pozytywne ustosunkowanie się do niniejszej prośby, w imieniu Krajowej Rady Komorniczej, z góry wyrażam serdeczne podziękowanie.

Rzecznicy konsumentów zainteresowani akcją proszeni są o przesłanie stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: rzecznicy@konsumentow.eu wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, na który mają być przekazane plakaty promujące wydarzenie. Termin zgłoszeń do dnia 07.11.2016 r.

Prosimy o przekazywanie tej informacji innym rzecznikom.

Pozdrawiam

W imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
Krzysztof Podgórski
Prezes

21 października 2016

Szanowni Państwo.

Instytut Nauk Ekonomicznych oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego "REK-FIN", uprzejmie zapraszają na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową:
"Odwrócona hipoteka na rynku finansowym. Oczekiwania a rzeczywistość"


która odbędzie się w 28 października 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali Amfiteatr A w budynku C przy ul. Więziennej 8/1.

Jej celem jest kompleksowa, wieloaspektowa, widziana z różnych perspektyw i punktów widzenia, prezentacja problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z funkcjonowaniem na rynku finansowym stosunkowo nowej usługi jaka jest odwrócona hipoteka, zarówno w modelu kredytowym, jak i sprzedażowym i ochroną klienta w tym zakresie, także w kontekście planowanych regulacji. Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących niezwykle istotnej, aktualnej problematyki.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tej Konferencji.
Prosimy o wypełnienie i wysłanie załączonej karty zgłoszenia oraz uiszczenie symbolicznej opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 26 października 2016 r.

Kontakt z organizatorami
Wszelkie odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania udzielają:
dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska
(e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl)

Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic
Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Anna Strach, członek Zarządu SKN RF "REK- FIN"


Z poważaniem
Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy
Informacje dodatkowe
Plakat
Program konferencji

07 października 2016

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że dwudniowe warsztaty, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu sądowym", które miały odbyć się w dniach 13-14 października 2016 r. w Hotelu Skala Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska, z powodu niewystarczającej liczby chętnych ZOSTAŁY ODWOŁANE.

02 października 2016

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu sądowym", które poprowadzi Pan Mariusz Trela, adwokat. Warsztaty odbędą się w dniach 13-14 października 2016 r. w Hotelu Skala Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska.
Opłata za udział w warsztatach wynosi 480,00 zł.
Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 5 października 2016 r.

Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy
Program

05 września 2016

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2016 r., odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Miejsce zebrania: Hotel Kantoria, Tarnów, ul. Piłsudskiego 28A godz. 1630- I Termin i godz. 1700 - II termin.

Program:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
6. Wybór Członków Zarządu.
7. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
  a. Omówienie propozycji zmian dotyczących regulacji prawnych statusu
      rzecznika konsumentów.
  b. Ustalenie harmonogramu w sprawie przygotowań do obchodów 10-lecia
      Stowarzyszenia, które będzie miało miejsce w 2017 r.
9. Zamknięcie posiedzenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

K. Podgórski
Prezes

31 lipca 2016

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy tegoroczny podwójny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury. Zapewniamy Was zarazem, że niezależnie od tego czy będzie on współfinansowany ze środków zewnętrznych, czy też nie będziemy starać się na bieżąco go wydawać.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania własnych publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn Rzeczników Konsumentów

17 maja 2016

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby - perspektywy" , która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jeszcze raz w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w ww. konferencji.

     Slajd
     Program konferencji

16 maja 2016

Walne Zebranie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. w Tarnowie, ul. Nowa 4, pok. 311, o godz. 10.00 - I termin i godz. 10.30 - II termin.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2015.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2015.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

10 kwietnia 2016

Szanowni Państwo.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby - perspektywy" , która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wszystkie szczegółowe informacje na jej temat znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.
Nadmieniamy, iż Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów jest partnerem tegoż przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia

     Zaproszenie
     Formularz zgłoszeniowy
     Hotele, baza noclegowa
     Informacje dodatkowe

10 kwietnia 2016

Szanowni Państwo.

Informujemy, że wszystkie osoby które zgłosiły się na dwudniowe warsztaty, pt. "Procedura cywilna w remoncie - czyli kierunki modernizacji procedury cywilnej w świetle nowelizacji 2016", które poprowadzi Pan adwokat Mariusz Trela, w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Niedzicy woj. małopolskie, zostały na nie zakwalifikowane.
Do zobaczenia na warsztatach.

30 marca 2016

mBook

Poniżej link do mBooka z panelu dyskusyjnego dotyczącego usług telekomunikacyjnych, prowadzonego podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim pn: "Ochrona konsumenta na rynku usług" w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r.

Nadmieniam, iż mBook otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pana prof. n. dr hab. Dariusza Szostka.

http://serwer1573845.home.pl/pub/Tele_Kon/index.html

22 marca 2016

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty, pt. "Procedura cywilna w remoncie - czyli kierunki modernizacji procedury cywilnej w świetle nowelizacji 2016", które poprowadzi Pan Mariusz Trela, adwokat.

Warsztaty odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Niedzicy (woj. małopolskie). Opłata za udział w warsztatach dla członków Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów wynosi 390,00 zł, natomiast dla pozostałych rzeczników (w tym członków Stowarzyszenie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi) 550 zł.
          Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

          Pozdrawiam
          Krzysztof Podgórski
          Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Program
     Formularz zgłoszeniowy

5 marca 2016

Szanowni Państwo rzecznicy konsumentów.

Informujemy, że Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów delegowało do prac Rady Arbitra Bankowego IV kadencji Panią Elżbietą Sługocką-Krupę - Wiceprezesa Stowarzyszenia.
Pani Prezes Elżbieta Sługocka-Krupa będzie wzorem lat poprzednich reprezentować w radzie środowisko rzeczników konsumentów i działać na rzecz ochrony interesów konsumentów.

5 stycznia 2016

Szanowni Państwo powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów!

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w imieniu własnym jak i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, serdecznie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w dniach 10-11 marca 2016 r. w Katowicach, pn: "Ochrona konsumenta na rynku usług”.

Przedmiotem konferencji będą tematy dotyczące usług remontowych i budowlanych, usług w zakresie dostarczania mediów, w tym energii elektrycznej, usług finansowych, usług telekomunikacyjnych i usług turystycznych.

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów na rynku usług oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyków.

Konferencja ma za zadanie integrować rynek konsumencki, dlatego już dziś, swój udział zapowiedzieli zarówno przedstawiciele nauki, regulatorów (UOKIK, KNF, URE), jak i rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania różnych stanowisk w zakresie możliwości skutecznej ochrony konsumentów.

Mamy nadzieję, że Państwa udział w tym wydarzeniu będzie możliwy.

Szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w zgłoszeniu.


Z poważaniem

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Agenda
     Formularz zgłoszeniowyArchiwum aktualności Stowarzyszenia »


Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

© 2018 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Dobre-Strony.pl, Grafika i szablon strony: GRX.pl

statystyka