Witamy na naszych stronach!

Zapraszamy wszystkich Rzeczników Konsumentów do zapoznania się ze Statutem naszego Stowarzyszenia i zadeklarowanie swojego członkostwa.
Bliższych informacji udzielają członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia »
Deklaracja Członkowska »

Aktualności:

21 października 2016

Szanowni Państwo.

Instytut Nauk Ekonomicznych oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego "REK-FIN", uprzejmie zapraszają na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową:
"Odwrócona hipoteka na rynku finansowym. Oczekiwania a rzeczywistość"


która odbędzie się w 28 października 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali Amfiteatr A w budynku C przy ul. Więziennej 8/1.

Jej celem jest kompleksowa, wieloaspektowa, widziana z różnych perspektyw i punktów widzenia, prezentacja problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z funkcjonowaniem na rynku finansowym stosunkowo nowej usługi jaka jest odwrócona hipoteka, zarówno w modelu kredytowym, jak i sprzedażowym i ochroną klienta w tym zakresie, także w kontekście planowanych regulacji. Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących niezwykle istotnej, aktualnej problematyki.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tej Konferencji.
Prosimy o wypełnienie i wysłanie załączonej karty zgłoszenia oraz uiszczenie symbolicznej opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 26 października 2016 r.

Kontakt z organizatorami
Wszelkie odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania udzielają:
dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska
(e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl)

Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic
Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Anna Strach, członek Zarządu SKN RF "REK- FIN"


Z poważaniem
Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy
Informacje dodatkowe
Plakat
Program konferencji

07 października 2016

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że dwudniowe warsztaty, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu sądowym", które miały odbyć się w dniach 13-14 października 2016 r. w Hotelu Skala Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska, z powodu niewystarczającej liczby chętnych ZOSTAŁY ODWOŁANE.

02 października 2016

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu sądowym", które poprowadzi Pan Mariusz Trela, adwokat. Warsztaty odbędą się w dniach 13-14 października 2016 r. w Hotelu Skala Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska.
Opłata za udział w warsztatach wynosi 480,00 zł.
Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 5 października 2016 r.

Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy
Program

05 września 2016

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2016 r., odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Miejsce zebrania: Hotel Kantoria, Tarnów, ul. Piłsudskiego 28A godz. 1630- I Termin i godz. 1700 - II termin.

Program:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
6. Wybór Członków Zarządu.
7. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
  a. Omówienie propozycji zmian dotyczących regulacji prawnych statusu
      rzecznika konsumentów.
  b. Ustalenie harmonogramu w sprawie przygotowań do obchodów 10-lecia
      Stowarzyszenia, które będzie miało miejsce w 2017 r.
9. Zamknięcie posiedzenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

K. Podgórski
Prezes

31 lipca 2016

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy tegoroczny podwójny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury. Zapewniamy Was zarazem, że niezależnie od tego czy będzie on współfinansowany ze środków zewnętrznych, czy też nie będziemy starać się na bieżąco go wydawać.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania własnych publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn Rzeczników Konsumentów

17 maja 2016

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby - perspektywy" , która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jeszcze raz w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w ww. konferencji.

     Slajd
     Program konferencji

16 maja 2016

Walne Zebranie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. w Tarnowie, ul. Nowa 4, pok. 311, o godz. 10.00 - I termin i godz. 10.30 - II termin.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2015.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2015.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

10 kwietnia 2016

Szanowni Państwo.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby - perspektywy" , która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wszystkie szczegółowe informacje na jej temat znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.
Nadmieniamy, iż Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów jest partnerem tegoż przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia

     Zaproszenie
     Formularz zgłoszeniowy
     Hotele, baza noclegowa
     Informacje dodatkowe

10 kwietnia 2016

Szanowni Państwo.

Informujemy, że wszystkie osoby które zgłosiły się na dwudniowe warsztaty, pt. "Procedura cywilna w remoncie - czyli kierunki modernizacji procedury cywilnej w świetle nowelizacji 2016", które poprowadzi Pan adwokat Mariusz Trela, w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Niedzicy woj. małopolskie, zostały na nie zakwalifikowane.
Do zobaczenia na warsztatach.

30 marca 2016

mBook

Poniżej link do mBooka z panelu dyskusyjnego dotyczącego usług telekomunikacyjnych, prowadzonego podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim pn: "Ochrona konsumenta na rynku usług" w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r.

Nadmieniam, iż mBook otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pana prof. n. dr hab. Dariusza Szostka.

http://serwer1573845.home.pl/pub/Tele_Kon/index.html

22 marca 2016

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty, pt. "Procedura cywilna w remoncie - czyli kierunki modernizacji procedury cywilnej w świetle nowelizacji 2016", które poprowadzi Pan Mariusz Trela, adwokat.

Warsztaty odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Niedzicy (woj. małopolskie). Opłata za udział w warsztatach dla członków Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów wynosi 390,00 zł, natomiast dla pozostałych rzeczników (w tym członków Stowarzyszenie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi) 550 zł.
          Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

          Pozdrawiam
          Krzysztof Podgórski
          Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Program
     Formularz zgłoszeniowy

5 marca 2016

Szanowni Państwo rzecznicy konsumentów.

Informujemy, że Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów delegowało do prac Rady Arbitra Bankowego IV kadencji Panią Elżbietą Sługocką-Krupę - Wiceprezesa Stowarzyszenia.
Pani Prezes Elżbieta Sługocka-Krupa będzie wzorem lat poprzednich reprezentować w radzie środowisko rzeczników konsumentów i działać na rzecz ochrony interesów konsumentów.

5 stycznia 2016

Szanowni Państwo powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów!

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w imieniu własnym jak i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, serdecznie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w dniach 10-11 marca 2016 r. w Katowicach, pn: "Ochrona konsumenta na rynku usług”.

Przedmiotem konferencji będą tematy dotyczące usług remontowych i budowlanych, usług w zakresie dostarczania mediów, w tym energii elektrycznej, usług finansowych, usług telekomunikacyjnych i usług turystycznych.

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów na rynku usług oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyków.

Konferencja ma za zadanie integrować rynek konsumencki, dlatego już dziś, swój udział zapowiedzieli zarówno przedstawiciele nauki, regulatorów (UOKIK, KNF, URE), jak i rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania różnych stanowisk w zakresie możliwości skutecznej ochrony konsumentów.

Mamy nadzieję, że Państwa udział w tym wydarzeniu będzie możliwy.

Szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w zgłoszeniu.


Z poważaniem

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Agenda
     Formularz zgłoszeniowy

3 listopada 2015

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu (i na prośbę) organizatorów serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski, na niezwykle aktualny temat: Co dalej z „frankowiczami?” Aktualne problemy prawne i ekonomiczne dotyczące tzw. kredytów walutowych, która odbędzie się 10 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w sali 301 C.

W załącznikach zawarte są szczegółowe informacje oraz program konferencji.

     Zaproszenie
     Zaproszenie

2 października 2015

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!Oddajemy do Waszych rąk pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasz Biuletyn dotychczas spotykał się z Waszym ciepłym przyjęciem i staje się przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury. Zapewniamy Was zarazem, że niezależnie od tego czy będzie on współfinansowany ze środków zewnętrznych, czy też nie, będziemy starać się na bieżąco go wydawać.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania własnych publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

W przypadku jakichkolwiek problemów z odczytaniem Biuletynu prosimy o niezwłoczny kontakt celem udzielenia stosownej pomocy.

Zespół Redakcyjny

     Biuletyn Rzeczników nr 1 2015

21 września 2015

Informacja

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby które zgłosiły się na szkolenie do Zamościa w dniach 24-25.09.2015 r. zostały na nie zakwalifikowane.
Do zobaczenia.

21 sierpnia 2015

Szkolenie w Zamościu

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. „Rękojmia ze szczególnym uwzględnieniem usług z elementami prawa procesowego”, które poprowadzi Pan dr Michał Wyrwiński, adwokat, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. w Zamościu, ul. Grecka 6 – Hotel Renesans.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla członków Stowarzyszenia wynosi 400,00 zł, dla pozostałych rzeczników (w tym członków Stowarzyszenie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi) 500,00 zł.

Szkolenie będzie także dobrą okazją do wymiany pomiędzy rzecznikami poglądów w sprawach dotyczących konsumentów na rynku usług.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 04.09.2015 r. Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Program szkolenia
     Formularz zgłoszenia

18 maja 2015

Walne Zebranie

Szanowne Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 r. w Tarnowie, ul. Goldhammera 3, o godz. 16.00 - I termin i godz. 16.30 - II termin.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2014.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2014.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

1 maja 2015

Informacja

Osoby które zgłosiły się na II Międzynarodową Konferencję Konsumencką - "SPRZEDAŻ W OBROCIE KONSUMENCKIM" do Lublina w dniach 14-15.05.2015 r. zostały na nią zakwalifikowane.
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania w sprawie zakwaterowania proszę o kontakt z Krzysztofem Podgórskim lub Elżbietą Sługocką-Krupa.
Nadto informujemy, że organizatorzy nie pokrywają kosztów parkingu samochodu na terenie hotelu.

26 marca 2015

Szanowni Państwo powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów!

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w imieniu własnym jak i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, serdecznie zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w dniach 14-15 maja 2015 r. w Lublinie pn: "Sprzedaż w obrocie Konsumenckim".

Przedmiotem konferencji będą tematy dotyczące tradycyjnej sprzedaży konsumenckiej, kredytu konsumenckiego jako umowy wiązanej, sprzedaży na odległość i poza lokalem, a także sprzedaży mediów i nieruchomości.

Konferencja ma za zadanie integrować rynek konsumencki, dlatego już dziś, swój udział zapowiedzieli zarówno przedstawiciele nauki, regulatorów (UOKIK, KNF, URE), jak i rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania różnych stanowisk w zakresie możliwości skutecznej ochrony konsumentów.

Mamy nadzieję, że Państwa udział w tym wydarzeniu będzie możliwy.

Szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w zgłoszeniu.


Z poważaniem

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Formularz zgłoszenia

20 stycznia 2015

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. „Prawa i obowiązki uczestników rynku telekomunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach konsumenta”, które poprowadzą przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W szkoleniu zapowiedziała także udział Pani Renata Piwowarska, Dyrektor Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2015 r. w Iwoniczu-Zdróju w Hotelu Glorietta, Al. Słoneczna 7.

W szkoleniu wezmą udział również przedstawiciele niektórych operatorów telekomunikacyjnych, co będzie dobrą okazją do wymiany poglądów w sprawach dotyczących konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych.

Szczegóły w załączonym programie i formularzu zgłoszenia.

     Program szkolenia
     Formularz zgłoszeniaArchiwum aktualności Stowarzyszenia »


Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

© 2016 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Dobre-Strony.pl, Grafika i szablon strony: GRX.pl

statystyka